BƠM ĐÀI PHUN

0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 75-210 m³/h
  Cột Áp: 6-16 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 67.2-120 m³/h
  Cột Áp: 8-20 m
0,0
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 45.6-53.4 m³/h
  Cột Áp: 8-20 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 52.2-67.2 m³/h
  Cột Áp: 6-12 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4-34.8 m³/h
  Cột Áp: 10-16 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 36.6-52.2 m³/h
  Cột Áp: 6-10 m