MÁY KHUẤY CHÌM SHOWFOU

TẢI CATALOGUE MÁY KHUẤY CHÌM SHOWFOU


Máy khuấy chìm được ứng dụng trong các ngành công nghiệp, các khi vui chơi giải trí, ùng xử lý nạo vét sông, ao, hồ,đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp. Máy khuấy chìm Showfou

Thông số kỹ thuật

TẢI CATALOGUE MÁY KHUẤY CHÌM SHOWFOU

Máy khuấy chìm Showfou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 0.75

  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: m³/h
  Cột Áp: m

Máy khuấy chìm Showfou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 1.5

  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: m³/h
  Cột Áp: m

Máy khuấy chìm Showfou

Máy khuấy chìm ShowFou 4Mix – 2.2

  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: m³/h
  Cột Áp: m